Marloeszie voor...


kinderen

Wanneer je gepest wordt, voel je je vaak erg onzeker. Soms denk je zelfs dat een pester gelijk heeft, wanneer hij of zij jou uitscheldt. Dan denk je dat je écht niet leuk bent. Nou, daar klopt helemaal niks van, want jij bent WEL leuk! Knoop dit goed in je oren: een pester zoekt jou niet uit omdat jij stom, lelijk of niet aardig bent. NEE, een pester zoekt jou uit omdat hij weet dat jij er last van hebt wanneer je gepest wordt, dat het jou raakt. Wanneer je gepest wordt, kun je op allerlei manieren reageren: verdrietig, teruggetrokken, boos, agressief … en ga zo maar door. Dat is heel begrijpelijk.
Als je rustig en sterk zou kunnen reageren, dan voel je je beter, sterker. En dat is fijn. Dan laat je het pesten jou minder raken. Maar hoe doe je dat?


Door middel van training en coaching help ik kinderen hun sociale weerbaarheid te vergroten, zodat zij effectiever reageren op pestgedrag en de negatieve invloed ervan wordt beperkt.

 


leerkrachten

 

Onderzoek jan. 2017 universiteit Groningen - B.Oldenburg

"leraren en scholen doen heel erg hun best om het pesten aan te pakken, maar het lukt ze in veel gevallen niet. Dat komt absoluut niet omdat leraren incapabele mensen zijn, dat komt omdat pesten heel complex is. Elke leerkracht moet zich ervan bewust zijn dat er in iedere klas gepest wordt. En pesten is subjectief, een gevoel. En dat gevoel wordt vaak niet herkend door leraren. Ik heb leraren en leerlingen apart de vraag gesteld wie er in de klas gepest wordt. De antwoorden van de leerlingen en de leraren kwamen niet overeen."

 

Door middel van scholing en workshops wil ik de kennis en het inzicht in de pestproblematiek vergroten, waardoor de leerkracht het pesten op school beter signaleert, het vaker weet te voorkomen en er in de dagelijkse praktijk effectiever op weet te reageren.

scholen

 

Met de invoering van de Wet Sociale Veiligheid op School (aug. 2015) hebben scholen een inspanningsverplichting gekregen om een sociaal veilige schoolomgeving te creëren. De meeste scholen hebben al wel een pestprotocol, maar deze wet is in het leven geroepen omdat het hebben van een protocol alleen niet afdoende is. De wet omschrijft 3 verplichtingen waaraan elke school moet voldoen.


Graag kijk ik met de school mee naar het pestprotocol en het beleid wat momenteel uitgevoerd wordt op de school om te kijken in hoeverre dit voldoet aan de wetgeving. Mocht dit nodig zijn, kan ik vervolgens advies geven over hoe dit beleid geoptimaliseerd kan worden  zodat alle verplichtingen vanuit de wetgeving daarin geborgd worden. Vervolgens help ik de school graag met het implementeren van dit beleid. 

 

Een van de verplichtingen uit deze wet is het hebben van een anti-pestcoördinator. Samen met een collega verzorg ik tweedaagse opleidingen om professionals uit het onderwijs op te leiden voor deze mooie functie. 

training - advies - coaching