Marloeszie's tarieven voor ...

Trainingen


Sta Sterk individuele training 

Training op maat
€ 65 per bijeenkomst

6-8 bijeenkomsten á 1 uur

Hierbij inbegrepen:
- intakegesprek

- 1 oudergesprek
- materiaal en werkboek

 

Sta Sterk op School

€ 2500,-

Hierbij is inbegrepen:
- 10 bijeenkomsten van 90 minuten

- vragenlijst uitzetten en analyseren

- 2 ouderavonden

- materiaal en werkboek

 

Sta Sterk groepstraining

€ 375,- 

 

Hierbij is inbegrepen:

- 10 bijeenkomsten van 90 minuten
- intakegesprek

- 2 ouderavonden

- materiaal en werkboek

 

 

Omgaan met Elkaar

 € 2500,-

Hierbij is inbegrepen:

- 2x 8 bijeenkomsten van 60 min.

- vragenlijst uitzetten en analyseren

- 1 ouderavond voor de groep

- 1 themabijeenkomst voor alle ouders

- materiaal en werkboek

Hierbij is NIET inbegrepen:

- workshops voor het team


alle bedragen zijn exclusief BTW

Workshops / themabijeenkomsten


Tarieven worden bepaald naar aanleiding van de duur en omvang van de workshop. Neem hiervoor vrijblijvend contact op.

Advisering


Tarieven worden bepaald naar aanleiding van de duur en omvang van het advies. Neem hiervoor vrijblijvend contact op.

Coaching


Kennismakingsgesprek: gratis

Intake € 65

Coach sessie € 65 (1 uur)

Tussenevaluatie (telefonisch): gratis

Eindevaluatie (sessie + verslag): € 75
Contact school  € 65 (max. 1 uur)

alle bedragen zijn exclusief BTW

Algemeen

  • Reiskosten vanaf 5 km worden berekend volgens de ANWB routeplanner € 0,39 cent per km.
    Reistijdkosten nader overeen te komen.
  • De genoemde prijzen zijn inclusief voorbereiding, uitwerking en gebruik van materialen
  • Tarieven zijn exclusief een btw tarief van 21%.
  • Een afspraak kan tot 24 uur van tevoren kosteloos afgezegd worden.
  • Bij annulering binnen 24 uur houdt Marloeszie zich het recht voor om 50 % van de prijs in rekening te brengen. Tijdig verzetten van een afspraak is natuurlijk mogelijk, telefonisch of per mail.

PGB
Heeft uw kind een Persoons Gebonden Budget (PGB) dan kunnen de kosten voor de coaching hieruit betaald worden. De school van uw kind kan u hier meer over vertellen.

 

Vergoeding zorgverzekering

Sommige zorgverzekeraars zien training en coaching als preventieve activiteiten, waardoor zij mogelijk kosten van eerstelijns hulpverlening besparen. Zij vergoeden daarom een deel van de kosten vanuit de aanvullende verzekering. U kunt navraag doen bij uw eigen zorgverzekeraar.  U kunt hierbij de Sta Sterk training noemen en aangeven dat deze is opgenomen in de Database Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

 

Fonds Stichting Omgaan met Pesten

Voor ouders die minder draagkrachtig zijn (minimum inkomen), kan het adoptiefonds van de Stichting Omgaan met Pesten eventueel een tegemoetkoming geven in de kosten van een Sta Sterk training.