Sta Sterk Training

 

 

Doelgroep

Kinderen, tieners en jongeren die zich in het dagelijks leven
 - sociaal onzeker voelen,
 - en/of niet sociaal weerbaar zijn,

 - en/of sociaal faalangstig zijn,

 - of... zelfs gepest worden.

 

Inhoud van de training

Er wordt gewerkt aan de volgende onderwerpen:

 

Zelfbeeld: zelfvertrouwen en eigenwaarde

Inzicht: rollen en omstandigheden

 • Samenhang tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag
 • Sociale faalangst
 • Verschil tussen plagen en pesten
 • Expres en per ongeluk
 • Eigen inbreng versterken
 • Rol van slachtoffer, pester, meeloper, helper, buitenstaander, omstander
 • Digitaal pesten

 

Lichaamstaal: weerbaarheid uitstralen

 • Gezichtsuitdrukking
 • Stemgebruik en woordgebruik
 • Uitstraling, weerbare lichaamshouding

Vaardigheden: manieren om zich sociaal en weerbaar te gedragen (Sta-sterk-punten)

 • Ademhaling en ontspannen
 • Positief denken en helpende gedachten
 • Nee-zeggen, eigen wil uiten en eigen mening hebben en geven
 • Zeggen waar je last van hebt
 • Feedback geven en conflicthantering
 • Omgaan met elkaar en samenwerken
 • Praatje maken
 • Omgaan met buitensluiten en weer meedoen
 • Omgaan met bedreigen, chanteren, roddelen
 • Problemen oplossen
 • Hulp bieden en vragen

In de Sta Sterk training komen de geleerde vaardigheden steeds terug en worden er nieuwe aan toegevoegd. Deze aanpak zorgt ervoor dat de deelnemers zich het nieuwe, weerbare gedrag steeds meer eigen gaan maken. De huiswerkopdrachten helpen hen de nieuwe vaardigheden toe te passen in de praktijk.

 

Werkwijze

De training kan individueel of in groepsverband gegeven worden

groepstraining:
 • 10 lessen van 90 minuten.
 • In groepjes van 4 - 6 kinderen, ingedeeld in de leeftijd van 4-7, 8-10, 10-12 en 13-17 jaar oud.
 • Individueel intakegesprek met ieder kind en zijn/haar ouder(s) / verzorger(s).
 • Twee ouderavonden om de ouders/verzorgers te informeren over de training, de werkwijze en de materialen die worden ingezet, zodat zij hun kind nog beter kunnen ondersteunen in het leerproces.

individuele training:

 

Bij een individuele training wordt een maatwerktraject afgesproken. Aan de hand van een vragenformulier en een intakegesprek wordt een plan van aanpak gemaakt. In de regel zijn 5 à 8 lessen van 60 minuten voldoende. Het traject wordt afgesloten met een oudergesprek.