Sta Sterk op School

 

 

Doelgroep
Het programma is van oorsprong voor de groepen 5 tot en met 8 van het regulier en speciaal basisonderwijs en het eerste en tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs. Inmiddels is het ook voor de groepen 1 t/m 4 uitgewerkt.
Ik werk met een groepje leerlingen uit 1 klas dat bestaat uit buitenstaanders en slachtoffers.

 

Inhoud van de training

Er wordt gewerkt aan de volgende onderwerpen, waarbij de nadruk meer komt te liggen op het ontwikkelen van helpersgedrag:

Zelfbeeld: zelfvertrouwen en eigenwaarde

Inzicht: rollen en omstandigheden

 • Samenhang tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag
 • Sociale faalangst
 • Verschil tussen plagen en pesten
 • Expres en per ongeluk
 • Eigen inbreng versterken
 • Rol van slachtoffer, pester, meeloper, helper, buitenstaander, omstander
 • Digitaal pesten

Lichaamstaal: weerbaarheid uitstralen

 • Gezichtsuitdrukking
 • Stemgebruik en woordgebruik
 • Uitstraling, weerbare lichaamshouding

Vaardigheden: manieren om zich sociaal en weerbaar te gedragen (Sta-sterk-punten)

 • Ademhaling en ontspannen
 • Positief denken en helpende gedachten
 • Nee-zeggen, eigen wil uiten en eigen mening hebben en geven
 • Zeggen waar je last van hebt
 • Feedback geven en conflicthantering
 • Omgaan met elkaar en samenwerken
 • Praatje maken
 • Omgaan met buitensluiten en weer meedoen
 • Omgaan met bedreigen, chanteren, roddellen
 • Problemen oplossen
 • Hulp bieden en vragen
Werkwijze
- Programma van 10 lessen van 1,5 uur
- Voor een subgroep van maximaal 8 leerlingen uit een klas, bestaande uit buitenstaanders en           
   slachtoffers.
- De leerkracht/mentor ontvangt lessuggesties en materiaal om tijdens of na de looptijd van de
  training te gebruiken in de hele groep.
- Leerlingen ontvangen een map met opdrachten om op school of thuis aan te werken.
- Twee ouderbijeenkomsten, voor de ouders van kinderen die Sta Sterk op School volgen.