Coaching


De coachingstrajecten zijn voor kinderen die hulp kunnen gebruiken bij:

 • het ontwikkelen van meer vertrouwen in zichzelf of in anderen
 • het vormen van een positief zelfbeeld
 • zichzelf leren te ontspannen en om te gaan met spannende gebeurtenissen
 • het verminderen van faalangst

Door middel van o.a. spel, verhalen, drama, creatieve oefeningen, helpende gedachten en ontspanningsoefeningen laat ik een kind zijn eigen krachten vinden en gebruiken om zich hierin te ontwikkelen.


Werkwijze

 1. Kennismakingsgesprek met u en uw kind.
  Dit is een vrijblijvend gesprek van ongeveer 30 minuten waarin we samen proberen de hulpvraag van uw kind zo duidelijk mogelijk te omschrijven en waarin we kijken of er een klik is tussen uw kind en mij.
 2. Intake met ouder.
  Als u ervoor kiest om met mij als coach verder te gaan, volgt er een intake met de ouders. Hiervoor vraag ik u een vragenlijst in te vullen en volgt daarop een gesprek bij u thuis. Tijdens dit gesprek worden uw vragen, wensen, verwachtingen en ervaringen besproken.
 3. Programma bepalen en afstemmen op de wens van de deelnemer(s).
  Na het kennismakingsgesprek en de intake kan ik inschatten hoeveel bijeenkomsten we ongeveer nodig zullen hebben. Dit zal ik dan met u bespreken via de telefoon of mail.
 4. Bijeenkomsten coaching (zonder ouders).
 5. Tussenevaluatie.
  Na ongeveer de helft van de bijeenkomsten hebben we telefonisch contact als tussenevaluatie. Hierin bespreken we de ervaringen en eventuele vragen.
 6. Bijeenkomsten training en coaching (zonder ouders).
 7. Eindevaluatie met kind en ouder.
  Dit is de laatste bijeenkomst waarbij de ouder(s) ook uitgenodigd zijn. Het kind kan dan laten zien wat hij / zij geleerd heeft. Hier maken we een feestje van!
  Ook krijgt u van mij een schriftelijke eindevaluatie.

Indien gewenst kan ik ook contact opnemen met de school.